Homilius Fond´s hjemmeside.

Billeder af Hermann Homilius. Ungdomsbillede af Inger Homilius.

 

Fondens bestyrelse består af følgende:

 

Cand jur. Christian Homilius. Livsvarigt medlem jf. vedtægterne. Christian Homilius er søn af fondens stifter Inger Homilius. Christian Homilius er endvidere direktør i fondens datterselskab. Christian Homilius har ligesom fondens stifter givet gaver til fonden.

 

Country Manager Jan Lochmann. Formand. Jan Lochmann har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, men opfylder herudover kravene til at være uafhængigt medlem. Jan Lochmann er direktør for firmaet Tunstall A/S.

 

Advokat Erik Hollensen. Erik Hollensen har været medlem af bestyrelsen siden 2014. Erik Hollensen er partner og bestyrelsesmedlem hos Clemens advokater, og har møderet for Højesteret. Erik Hollensens primære kompetenceområder er insolvensret, rekonstruktion og generel erhvervsret. Erik Hollensen opfylder alle krav til at være uafhængigt medlem.

 

Fonden har en aldersgrænse på 65 år for bestyrelsesmedlemmer. Christian Homilius er dog livsvarigt medlem.

 

Fondens vedtægter og stifters vilje:

Fonden administreres i overensstemmelse med stifters vilje. Fondens hovedformål er at være holdingfond for Homilius Familieaktieselskab mv. Herudover har fonden også uddelingsformål. Uddelingsformålene er i vedtægterne prioriteret således, at det vigtigste uddelingsformål er at yde støtte til Inger Homilius’ efterkommere. Højeste prioritet har uddannelse, dygtiggørelse og etablering.

 

Fondens vedtægter giver også mulighed for at yde støtte til unge handelsfolks uddannelse i udlandet, især ansatte i Homilius Trælast A/S. Endelig, - og med laveste prioritet, - giver vedtægterne mulighed for at yde støtte til bygningsbevarende foranstaltninger i Løgumkloster samt sociale og kulturelle formål. Fonden er en lille fond med begrænsede midler til uddeling.

 

Ansøgning hos fonden:

Ansøgning om støtte sendes til Homilius Fond, L.P. Bechs Vej 22a, 8240 Risskov. Ansøgninger modtages ikke via e-mail. Som udgangspunkt behandles ansøgninger kun en gang om året, - nærmere i april måned. Der tages kun hensyn til ansøgninger modtaget i februar og marts måned.

 

Oplysninger om fondens forhold:

Oplysninger om fondens forhold kan altid fås ved at rette henvendelse til Christian Homilius på mailadressen christianhomilius@gmail.com.

 

© Copyright. All Rights Reserved.